24 Ocak 2022 18:00 – 19:30 İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Şişli

AKCİĞER TUTULUMU OLAN HIV OLGUSU

Oturum Başkanı: Dr. Fehmi TABAK

Olgu Sunucuları: Dr. Fehmi TABAK, Dr. Bilgül METE