29 Aralık 2021 18:00 – 19:30 Point Barbaros Otel İstanbul

AKCİĞER TUTULUMU OLAN HIV OLGUSU

Oturum Başkanı: Dr. Fehmi TABAK

Olgu Sunucuları: Dr. Fehmi TABAK, Dr. Bilgül METE