HIV ile Enfekte Olguda Lenfadenopatilere Yaklaşım

3 Kasım 2022 / 18:00 - 19:30

Develi Restaurant Samatya

Moderatör: Dr. Özlem ALTUNTAŞ

Lenfadenopatileri olan HIV Enfekte Olgu  Dr. Damla AKDAĞ

HIV Enfekte Olgularda Lenfadenopatilere Yaklaşım  Dr. Alper GÜNDÜZ