14 Nisan 2015
Şişli Marriot Hotel                                                                                                                                      
18:00-18:10   Açılış-Dr.Fehmi Tabak
18:10-18:50   HIV/AIDS hastalarında metabolik komplikasyonlara yaklaşım-Dr.Roger Bedimo
18:50-20:30   Olgu sunumları ve tartışma
                     Dr.Fatma Sargın
                     Dr.Özlem Altuntaş
                     Dr.Dilek Yıldız
20:30-22:00   Yemek