GSK, - HIV/AIDS Kongresi 2016 kongresine 21 hekim için bilimsel katılım desteği sağlayacaktır.